Šta je ECOR?

ECOR je nova, ekološki održiva alternativa za drvo, šper ploču, lesonit i druge slične proizvode uključujući aluminijum, plastiku…

Naša misija

Mi smo kompanija posvećena globalnoj komercijalizaciji ekološki održivih proizvoda i tehnologija. Opis naše misije je sažet u jednu rečenicu: „ECOR svuda“.
Verujemo da će naša nova industrijska tehnologija, u trenutku kada bude usvojena, izazvati pravu turbulenciju u načinu ispoljavanja kreativnosti arhitekata, dizajnera enterijera, industrijskih dizajnera i drugih profesionalnih grupa iz oblasti dizajna i proizvodnje tokom godina koje dolaze.
Ekološka održivost je jedinstvo blagostanja životne sredine, ekonomske i društvene uređenosti . Upravo zato, naša nova, čista tehnološka transformacija doprinosi stvaranju novih ekonomskih, ekoloških i socijalnih mogućnosti čime pomažemo svakom, bilo da je pojedinac, zajednica, regija ili društvo uopšte.

Naša kompanija

Noble Environmental d.o.o. Srbija (NES) je kompanija sa inovativnom tehnologijom koju je osnovao arhitekta, dizajner životne sredine i kreator ECOR materijala Robert Noble a ustanovljena je sa zadatkom da proizvodi, dizajnira i komercijalizuje ECOR proizvode i procese.
Noble Environmental doo iz Srbije je firma ćerka matične kompanije Noble Environmental Europe AG (NEEU), smeštene u gradu Zug u Švajcarskoj, dok sama inovacija potiče iz Noble Environmental Techologies (NET) iz San Dijega u SAD-u.
NES proizvodni pogon se nalazi u Tavniku nadomak Kraljeva. Proizvodnja je pokrenuta početkom 2014. godine. Trenutno, u okviru fabrike funkcioniše jedna proizvodna linija i post produkcija u okviru kojih se proizvode paneli od ECOR-a kao i širok spektar poluproizvoda i finalnih proizvoda od panela. NES se prostire na oko 1,5ha zemljišta u svom vlasništvu na kom je novoizgrađena hala od 1600m2 i objekat od 400m2 u kom je poslovno komercijalni sektor. Preduzeće zapošljava 77 radnika. Ekspanzija fabrike je u toku, i do polovine 2015. godine će biti izgrađene još 4 proizvodne linije što će utrostučiti prozvodnju i otvoriti nova radna mesta.
Prodaja panela od ECOR-a kao i konzumnih proizvoda od osnovnog panela je većinskim delom usmerena na inostrano tržište, posebno na zemlje EU i SAD i vrši se preko NEEU, ali se plasira i direktno iz fabrike ka geografski bliskim državama i u samoj Srbiji.

Pismo osnivača

(skraćena verzija, pismo u celosti prilažemo izvorno, na engleskom jeziku)

Briga za ljudsko zdravlje, očuvanje zajednice i životne sredine, otvaranje novih radnih mesta i ekonomski rast, koji u čitavom svetu predstavljaju globalnu tendenciju, i za nas u kompaniji “Noble Environmental” predstavljaju okosnicu poslovanja.

To su glavni oslonci na kojima će i oni kojima mi otvaramo put bazirati razvoj nove tehnologije koju primenjujemo. Vođeni smo činjenicom da su šumarska i drvna industrija nepravedno zapostavljene, a prerada celuloznih vlakana stagnira, iako one pružaju neskrivene mogućnosti za razvoj industrije.

Stari model industrije gubi bitku sa novim tehnologijama, jer samo tako društvo, potrošači i životna sredina mogu u svoju korist da pretvore izazove modernog doba. Zato smo okrenuti energetskoj efikasnosti kao imperativu, a ekonomsku korist tražimo u obezbeđivanju sirovina i iznalaženju mogućnosti da se naši proizvodi izrađuju u neposrednoj blizini tržišta namenjenih krajnjem potrošaču.

Proizvodi od drveta se trenutno proizvode pretežno na severozapadu i jugoistoku SAD, ali naše opredeljenje je da, bez obzira na okruženje, ruralno, urbano, pustinjsko ili seosko područje, ECOR® bude centar nove „zelene“ proizvodnje. U želji da štedimo drvo ili industrijski otpad u drvnoj industriji, osmislili smo da u svojoj proizvodnji koristimo otpadni papir, karton, roto-papir, poljoprivredni otpad, stajsko đubrivo i druge,lako dostupne, jeftine sirovine,ali i neiskorišćeni otpad. Sve ovo pruža mogućnost otvaranja novih radnih mesta, razvoj industrije i mnoštvo drugih mogućnosti.

Koristeći poljoprivredni otpad (otpatke useva) kao sirovinu, stvaramo mogućnost nove vrste privredne aktivnosti u ruralnim područjima, jer otpaci konoplje, kukuruza, pšenice, pirin
a ili suve trave pružaju poljoprivrednicima priliku da izgrade novu „eko“, industriju unutar svojih zajednica, država i regiona, uz istovremenu zaštitu šuma.

ECOR® proizvodnja, bazirana na sirovinama od otpadnog kartona, papira i poljoprivrednog otpada može biti organizovana u svakom delu sveta. Ova tehnologija i njeni proizvodi mogu da odigraju značajnu ulogu u promeni svesti koja tokom 20.veka nije razumela važnost korišćenja otpadnog materijala i, još više, neophodnost efikasnosti. U tom smislu, ECOR® tehnologija može da odigra važnu ulogu u preokretu čitave zemlje.

Zbog toga je plan da ECOR® raste i svojom snagom, a mojom vizijom pruži velike mogućnosti i inspiraciju budućim generacijama čija će zalaganja, vizija, potrebe i ekonomske prilike biti podsticaj ove transformacije. Kreativnost, inovativnost i strast predstavljaju naše prirodne predispozicije, a ECOR® tehnologija ide korak dalje svojom vizijom da stvari koje ne možemo da promenimo, jednostavno promene nas, nabolje.

-Robert L. Noble, Osnivač/Generalni direktor Noble Environmental Technologies Corporation, maj 2013