Proizvodi

ECOR – OD KOLEVKE DO KOLEVKE – CRADLE TO CRADLE

“Od kolevke do kolevke” je koncept beskonačnog životnog ciklusa neživih stvari po ugledu na živi svet: tehnosfera=biosfera.
Postoji bezbroj načina kako koristiti ECOR. Pronađite svoj način i budite deo zajednice koja brine o životnoj sredini.
Vi i ECOR = budućnost uspešnog poslovanja i budućnost planete.