ECOR® SE PRAVI OD OTPADNIH CELULOZNIH VLAKANA, VODE UZ PRITISAK I TOPLOTU. TO JE SVE!
ECOR® IS MADE FROM WASTE FIBER, WATER, PRESSURE AND HEAT. THAT'S ALL!

ECOR® je panel napravljen od organskih celuloznih vlakana. ECOR® panel je održiva alternativa za drvo, šper ploču, lesonit ploče i druge slične proizvode uključujući aluminijum, plastiku…

ECOR® is a panel made of organic cellulose fibers. ECOR® panel is a sustainable alternative to wood, plywood, hardboard and other similar products including aluminum, plastic…